The number of the days with characteristic air temperature values of The Central Moldavian Tableland between Siret and Stacovat

Vasile BUDUI, Ovidiu-Miron MACHIDON

Abstract


The frequency of the days with different values of temperature characteristic of the Central Moldavian Tableland between Siret and Şacovăţ is a consequence of the great climatic variability due to some frequent periods of warm air that cause a bigger number of days with high temperature values, while the penetration and the installation of some cold continental air masses produce a rise in the number of the days with very low temperature values. In this paper we present the different spatial differences in the western part of the Moldavian Tableland as far as the number of the days with characteristic temperatures is concerned, in connection with the factors that influence this distribution

Keywords


air temperature, The Central Moldavian Tableland

Full Text:

PDF

References


Apetrei, M., Groza, O, Grasland, C. (1996), Elemente de statistică cu aplicaţii în geografie,

Edit. Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi.

Apostol, L. (2004), Clima Subcarpaţilor Moldovei, Edit. Univ. Suceava.

Băcăuanu, V., Barbu, N., Pantazică, Maria, Ungureanu, Al., Chiriac, D. (1980), Podişul

Moldovei. Natură, om, economie, Ed. şt. şi enciclop., Bucureşti.

Bâzâc Gh. (1983), Influenţa reliefului asupra principalelor caracteristici ale climei României,

Edit. Academiei, Bucureşti.

Bogdan Octavia (1978), Fenomene climatice de iarnă şi de vară, Edit. Ştiinţifică şi

Enciclopedică, Bucureşti.

Bogdan Octavia, Niculescu Elena (1999), Riscurile climatice din România, Inst. de Geogr.,

Academia Română.

Budui V. (2006), Câteva consideraţii privind frecvenţa unor fenomene meteorologice la

Negreşti – Vaslui, Analele Univ. ”Ştefan cel Mare” Suceava, s. Geografie, t. XV.

Budui V. (2008), Caracteristici ale temperaturii aerului în Podişul Central Moldovenesc

dintre Siret şi Şacovăţ, An. Univ. ”Ştefan cel Mare” Suceava, s. Geografie, t. XVII.

Budui V. (2009), Podişul Central Moldovenesc dintre Siret şi Şacovăţ. Studiu fizico-

geografic, Teza de doctorat, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi.

Condorachi D. (2004) – Studiu fizico-geografic al regiunii deluroase cuprinsă între văile

Lohan şi Horincea, Rez. tezei de doctorat, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi.

Erhan Elena, Apetrei M., Precupanu-Larion Daniela (1996-1997), The realisation of the

last day with average diurnal temperature exceeding 0,5,10,15 C, Anal. şt. Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi, t. XLII–XLIII, s. II c. Geografie.

Patriche C. V. (2005), Podişul Central Moldovenesc dintre râurile Vaslui şi Stavnic – studiu

de geografie fizică, Edit. „Terra Nostra” Iaşi.

Precupanu-Larion Daniela (1999), Clima municipiului Vaslui, Teză de doctorat, Univ. Al. I.

Cuza” Iaşi.

Sfîcă L. (2008), Numărul de zile cu temperaturi caracteristice în Culoarul Siretului şi

aspectele de risc climatic asociat, An. Univ. „Ştefan cel Mare” Suceava, s. Geografie,

t. XVI/2007.

Mihăilă D. (2006), Câmpia Moldovei – studiu climatic, Edit. Universităţii ,,Ştefan cel Mare”,

Suceava.

* * * (1983), Geografia României, I, Geografie fizică, Edit. Academiei Române, Bucureşti.

* * * (1992), Geografia României, IV, Regiunile pericarpatice: Dealurile şi Câmpia

Banatului şi Crişanei, Podişul Mehedinţi, Subcarpaţii, Piemontul Getic, Podişul

Moldovei, Edit. Academiei Române, Bucureşti.

* * * (2008), Clima României, A.N.M., Edit. Academiei Române.

* * * – Tabele meteorologice TM–11 pentru staţiile meteorologice Negreşti, Vaslui, Bacău,

Roman, Strunga, Plopana, C.M.R. Moldova Iaşi.