Some aspects concerning the sediment yield in the Trotus drainage basin and the lower Siret sector, during major floods from 1991 and 2005

Petru OLARIU, Florin OBREJA, Iulia OBREJA

Abstract


This work presents a few aspects regarding sediment yield, during some major floods, from the lower reach of the Siret Basin. After a brief presentation of the geomorphologycal and hydro-climatic conditions of the Siret Hydrographycal Space, we presents, on the base of the monitoring data from the hydrometric network, some floods that have occurred in 1991 and 2005 on the Trotus River, Putna River, Milcov River and Siret River (lower reach), from where it results the current
morphogenetic potential of the hydrographycal network and the proportions of the anthropic impact


Keywords


floods, sediment yiled, morphogenetic potential.

Full Text:

PDF

References


Diaconu C., Şerban P. (1994), Sinteze şi regionalizări hidrologice, Editura Tehnică,

Bucureşti.

Olariu P. (1990), Controlul producţiei de aluviuni în bazinul hidrografic Bistriţa. Lucrările

celui de al III-lea simpozion „Provenienţa şi efluenţa aluviunilor”, Piatra Neamţ.

Olariu P. (1997), Gospodărirea tranzitului de aluviuni în spaţiul hidrografic Siret, în vol.

„Măsuri non-structurale în gospodărirea apelor”, Editura H.G.A. Bucureşti.

Olariu P., Gheorghe D. (1998), „The Effects of Human Activity on Land Erosion and

suspended Sediment Transport in the Siret Hydrographic Basin”, în vol. Vegetation

Land Use and Erosion Processes, Bucureşti.

Olariu P., Vamanu E. (2001), „La surveillance du transit des alluvions de l'espace

hydrographique Siret”, Lucrările Seminarului geografic „Dimitrie Cantemir”, nr. 19 –

, Iaşi.