Wood fungi-Potential destabilisation factors of forest ecosystem. Case study

Margareta GRUDNICKI

Abstract


The paper contents the impact of woods fungi of the forestry species in some forests of Suceava district. The study is to bring certain contributions regarding the fungi attack on beech species, focusing mainly on the attack produced by woods fungi, beyond the large
economic damages, these fungi also affects the stability of the forest ecosystems.

 

 


Keywords


woods fungi, attack, economic damages

Full Text:

PDF

References


Delatour C. (1990), Microflore interne des tissus ligneux de l`épicéa commun sur pied. III.

Confrontations in vivo. Annales des Sciences Forestière 47, 299-307.

Cenuşă R. (1996), Probleme de ecologie forestiera, Edit. Univ. Stefan cel Mare Suceava,

Giurgiu V. (1972), Metode ale statisticii matematice aplicate în silvicultură. Ceres

Publishing House, Bucharest. pp. 189-201.

Grudnicki Margareta (2002), Contribuţii la studiul ciupercilor de pe răşinoase din unele

păduri şi pepiniere ale judeţului Suceava cu consideraţie specială asupra ciupercilor

din genul Fomes (Fr.) Fr. – Doctorate Thesis, “Al. I. Cuza” Univ, Iaşi. pp. 56-64.

Ichim R. (1993), Putregaiul roşu la molid, măsuri de prevenire şi combatere. Ceres

Publishing House, Bucharest.

La Porta N., Grudnicki Margareta, Korhonen, K. (2005), Distribution of Heterobasidion

species in Romanian spruce-fir plantations and natural forests. In: Malgorzata Mańka

and Piotr Lakomy (eds.), Proceedings of the 11th International Conference on Root

and Butt Rots, IUFRO Working Party 7.02.01, Poznan, Poland., pp. 73-81.

Marcu Olimpia (2005), Fitopatologie forestieră. Silvodel Publishing House, Brasov. pp. 175-

Mititiuc M., Iacob Viorica (1997), Ciuperci parazite pe arborii şi arbuştii din pădurile

noastre. "Al. I. Cuza" Univ Publishing House Iaşi. pp. 206-208.

Sima I. (1982), Contribuţii la cunoaşterea ciupercilor care produc putregaiul de rană la

molidul din Bucovina. Importanţa economică, măsuri de prevenire şi combatere.

Summary of the doctorate thesis.

La Porta N., Grudnicki Margareta, Korhonen, K. (2005), Distribution of Heterobasidion

species in Romanian spruce-fir plantations and natural forests. In: Malgorzata Mańka

and Piotr Lakomy (eds.), Proceedings of the 11th International Conference on Root

and Butt Rots, IUFRO Working Party 7.02.01, Poznan, Poland., pp. 73-81.

Marcu Olimpia (2005), Fitopatologie forestieră. Edit. Silvodel, Braşov. pp. 175-178.

Mititiuc M., Iacob Viorica (1997), Ciuperci parazite pe arborii şi arbuştii din pădurile

noastre. Edit. Univ. ."Al. I. Cuza" Iaşi. pp. 206-208.