Researches on the ice jam formation in the upstream of Izvoru Muntelui reservoir

Maria RĂDOANE, Valerian CIAGLIC, Nicolae RĂDOANE

Abstract


The current work provides a description of the ice jam phenomena along the river
of Bistrita, which has the longest mountainous course in Romania (216km). During the cold
season of the year, in the upstream of the Izvoru Muntelui Reservoir over a length of 25-30
km, there are generated with a almost yearly frequency ice blocks accumulations known as
ice jams. Analysis of the hidroclimatical and morphological conditions of the river bed has
revealed that they are favorable to formation of ice jam provided there is present a certain
combination of their temporal variations. Hidraulic geometry of the Bistrita river bed is
favorable to flow of frazil slush, frazil pans and ice floes while the air temperature is -7 oC as
long as the level of Izvoru Muntelui Reservoir is below 500 m. Over this level, the river bed is
blocked with ice jam during the submerse phase of the lake and this blockage advances
upstream with velocities of several hudreds of meters per day. The most dramatic phenomena
has been recorded during the winter of 2002-2003 when the thickness of the ice was of 6
meters and it caused floods that provoked damages and claimed human lives. Aparition in
2003 of the Topoliceni Reservoir, placed 6 km upstream of the Izvoru Muntelui Reservoir, has
complicated the evolution of the phenomena, the lake itself acting as an accumulation pool
for the ices in the upstream.


Keywords


frazil slush, ice jam, hydraulic geometry, hydroclimatical conditions, reservoirs, Bistriţa River

Full Text:

PDF

References


Altunin S.T. (1960), Zailenie vodohranilişei, Razmiv ruslu v nijnem bife plotin, Trudi III,

Vsesoiuznogo Ghidrologhiceskogo Siezda, V, Leningrad, 53-64.

Ashton G.D. (Ed.) (1986), River and Lake Ice Engineering. Water Res, Publications,

Littleton, Co. USA.

Bates R.E., Billelo M.A. (1966), Defining the cold regions of the Northern Hemisphere, Cold

Regions Res. And Engeneering Lab. Technical Rep Nr. 178.

Băncilă I. (1989), Geologia amenajărilor hidrotehnice, Editura tehnică, 264 p.

Beltaos S. (2007), Hydro-climatic impacts on the ice cover of the lower Peace River,

Hydrological Processes, 19.

Beltaos S. (2008), Progress in the study and management of river ice jams, Cold Reg. Sci.

And Technology, 51,2 –19.

Beltaos S., Prowse T.D. (2001), Climate impacts on extreme ice jam events in Canadian

rivers, Hydrological Science Journal, 46, 157 – 182.

Donisă I. (1968), Geomorfologia văii Bistriţei, Edit. Academiei, bucureşti, 286 p.

Ciaglic V. (1965), Evoluţia fenomenului de îngheţ pe râul Bistricioara în iarna 1963-1964,

Hidrotehnica, 10, 2, 92 – 101.

Ciaglic V., Vornicu P. (1966), Observaţii asupra schimbului de apă dintre râul Bistricioara

şi stratul acvifer freatic din albia majoră, Studii de hidrogeologie, INMH Bucuresti.

Ciaglic V., Rudnic I., Timofte V., Vornicu P. (1975), Contribuţii la cunoaşterea

fenomenului de colmatare a lacului de acumulare Izvoru Muntelui, IMH, Studii de

hidrologie, XLIV, 235-261.

Constantinescu C. (1964), Factorii care condiţionează existenţa şi durata fenomenelor de

iarnă pe Dunăre pe sectorul aval de Tr. Severin, Meteorologia, Hidrologia şi

Gospodărirea Apelor, 1.

Ichim I., Rădoane Maria (1986), Efectele barajelor în dinamica reliefului. Abordare

geomorfologică, Edit. Academiei, Bucureşti.

Ichim I., Bătucă D., Rădoane Maria, Duma D. (1989), Morfologia şi dinamica albiilor de

râu, Editura tehnică, Bucureşti.

Korytny L.M., Kichigina N.V. (2006), Geographical analysis of river floods and their

causes in southern East Siberia, Hydrological Sciences Journal, 51, 3.

Kowalczyk T., Hicks F. (2003), Observations of dynamic ice jam release waves on the

Athabasca River near Fort McMurray, Canadian Journal of Civil Eng. 34, 473 – 484.

Leopold L. B., Maddock T. (1953) – The hydraulic geometry of stream channels and some

physiographic implications, U.S. Geol. Survey Prof. Paper, 275-c.

Leopold, L.B. Wolman, M.G., Miller J.P. (1964), Fluvial processes in geomorphology, W.

Freeman and Co., San Francisco, 522 p.

Mihăilescu, I.F. (1975), Contribuţii la studiul climei şi microclimatelor din zona lacurilor de

acumulare de pe valea montană a Bistriţei, Rez. tezei de doctorat, Univ. „Al.I. Cuza”

Iaşi.

Miţă P. (1977), Regimul termic şi de îngheţ al cursurilor de apă din România, Rez.tezei de

doctorat, Universitatea Bucureşti.

Păvăleanu I. (2003), Fenomenul de zăpor pe râul Bistriţa amonte de acumularea Izvoru

Muntelui, Facultatea de Hidrotehnică, Univ. Tehnică Iaşi (manuscris)

Park C.C. (1977), Man-induced changes in stream channel capacity, în River channel

changes, Ed. K. J. Gregory, John Wiley & Sons, Chichester, 122-144.

Prowse T.D., Conly F.M. (1998), Effects of climatic variability and flow regulation on icejam

flooding of a northern delta, Hydrological Processes, 12, 1589 – 1610.

Prowse T.D., Beltaos S. (2002), Climatic control of river-ice hydrology: a review,

Hydrological Processes, 16, 805 – 822.

Prwose T.D., Bonsal B.R. (2004), Historical trends in river-ice breack-up: a review, Nordic

Hydrology, 35, 4-5, 281 – 293.

Rhodes D.D. (1977), The b-f-m- diagrame : graphical representation and interpretation of ata-

station hzdraulic geometry, American J. Science, 277.

Rădoane Maria (2004), Dinamica reliefului în zona Lacului Izvoru Muntelui, Edit.

Universităţii Suceava, Suceava.

Romanescu Gh. (2003), Inundaţiile între natural şi accidental, Riscuri şi catastrofe, Casa

Cărţii de Şt., Cluj Napoca, 130 – 138.

Savin C. (1996), Dicţionar ştiinţiific poliglot, Tipored, Bucureşti.

Semenescu M. (1960), Fenomenul de îngheţ în sectorul Porţile de Fier, Meteorologia,

Hidrologia şi Gospodărirea Apelor, 4.

She Y., Hicks F. (2006), Modeling ice jam release wave with consideration for ice effects,

Cold Reg. Sci. And Technology, 20, 137 –147.

Shen H.T., Liu L. (2003), Shokotsu River ice jam formation, Cold Reg. Sci. And Technology,

, 35 –49.

Surdeanu V., Berindean Olariu P. (2005), Factori naturali şi antropici care determină

formarea zăpoarelor în bazinul superior al râului Bistriţa, Riscuri şi catastrofe, IV, 2,

– 134.

Ştefanache Dumitrica (2007), Cercetări privind evoluţia unor fenomene hidrologice

periculoase, Rez. tezei de doctorat, Universitatea “Gh.Asachi” Iaşi.

* * * (1997), Fenomene nefavorabile de iarnă pe râul Bistriţa şi implicaţii asupra

amenajărilor hidroenergetice existente şi a celor aflate în execuţie, ISPH (manuscris).

* * * (1998), Efecte nedorite de iarnă cu impact asupra construcţiilor hidroenergetice pe

secotrul Borca – Poiana Teiului, ISPH (manuscris).