Meteorological peculiarities of the agricultural year 2006-2007 in the northern half of the Plateau of Moldavia

Dumitru MIHĂILĂ, Ion TĂNASE, Alin PRISĂCARIU

Abstract


The interval 1st September 2006 – 31st August 2007 has been
characterized by weather states which brought serious prejudices to the agricultural sector all
over the country and especially at the exterior of the Carpathian arc. Also, in the northern half
of the Plateau of Moldavia, because of the high temperatures and critical precipitations, both
the plants cultivation and the zootechny registered results much below the normal ones.
Spatially, the east and the south-east of the northern half of the Plateau of Moldavia have been
the most affected by drought, this phenomenon scroching thousands of hectares of agricultural
soil.


Keywords


high temperatures, periods pluviometrically critical, ephemeral snow layer, dryness, drought, reduced agricultural output

Full Text:

PDF

References


Băcăuanu V., Barbu N., Pantazică M., Ungureanu Al., Chiriac D. (1980), Podişul

Moldovei. Natură, om, economie, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti.

Mihăilă D., Budui V., Tănasă I. (2005), Excese pluviometrice la staţia meteorologică

Suceava, cu privire specială asupra verii anului 2005, Lucrările Seminarului Geografic

,,Dimitrie Cantemir”, Iaşi.

Slavic Gh. (1977), Podişul Sucevei. Studiu climatologic, Teza de doctorat, Univ. „Al. I. Cuza”

Iaşi.

Tănasă I., Mihailă D. (2005), Variabilitatea cantităţilor de precipitaţii înregistrate la staţia

meteorologică Suceava, Culegere de lucrări ,,Vremea, clima şi dezvoltarea durabilă”,

Bucureşti, A.N.M.

Tănasă I., Mihăilă D., Budui V. (2005), Consideraţii asupra fenomenelor de brumă şi îngheţ

la Suceava, Lucrările Seminarului Geografic ,,Dimitrie Cantemir”, Iaşi.

*** (1983), Geografia României, I, Geografie fizică, Edit. Academiei Române, Bucureşti.

*** (1992), Geografia României, IV, Regiunile pericarpatice: Dealurile şi Câmpia Banatului

şi Crişanei, Podişul Mehedinţi, Subcarpaţii, Piemontul Getic, Podişul Moldovei, Edit.

Academiei Române, Bucureşti.

*** Tabelele meteorologice TM1 pentru perioada 1961-2007 din arhiva staţiilor meteorologice

Rădăuţi, Suceava, Roman, Darabani, Botoşani, Cotnari şi Iaşi.