Characteristics of the air temperature in The Central Moldavian Tableland between Siret and Şacovăţ

Vasile BUDUI

Abstract


The air temperature is one of the most important climatic parameters, that define the geographic regions. The temperature regim is influenced by the infrared radiation and the transformation in heat at the contact with active surface, also by the atmospheric
circulation, that air mases with different thermic characteristics succeed. Low temperatures are
determined by the crossing to east of the country of the subarctic continental air masses or the
maritim subpolar masses. High temperatures are determined by the tropical air masses that
come from south-east, in the summer, or from west, in winter. For the spatialisation of the air
temperature we used GIS programs: TNT Mips, ArcGIS 9.2 and SAGA.


Keywords


temperature, The Central Moldavian Tableland

Full Text:

PDF

References


Apetrei, M., Groza, O, Grasland, C. (1996), Elemente de statistică cu aplicaţii în geografie,

Edit. Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi.

Apostol, L. (2004), Clima Subcarpaţilor Moldovei, Edit. Univ. Suceava.

Băcăuanu, V., Barbu, N., Pantazică, Maria, Ungureanu, Al., Chiriac, D. (1980), Podişul

Moldovei. Natură, om, economie, Ed. şt. şi enciclop., Bucureşti.

Patriche C. V. (2005), Podişul Central Moldovenesc dintre râurile Vaslui şi Stavnic – studiu

de geografie fizică, Edit. „Terra Nostra” Iaşi.

Precupanu-Larion Daniela (1999), Clima municipiului Vaslui, Teză de doctorat, Univ. Al. I.

Cuza” Iaşi.

Sfîcă L. (2008), Numărul de zile cu temperaturi caracteristice în Culoarul Siretului şi

aspectele de risc climatic asociat, An. Univ. „Ştefan cel Mare” Suceava, t.

XVI/2007.

Mihăilă D. (2006), Câmpia Moldovei – studiu climatic, Edit. Universităţii ,,Ştefan cel Mare”,

Suceava.

Mihăilă D., Tanasă I. (2007), Particularităţi climatice ale semestrului cald la Suceava, An.

Univ. „Ştefan cel Mare” Suceava, t. XVI/2007.

Mihăilescu I. F. (2001), Elemente de agrometeorologie, Edit. Univ. ,,Ovidius” Constanţa.

* * * (1983), Geografia României, I, Geografie fizică, Edit. Academiei Române, Bucureşti.

* * * (1992), Geografia României, IV, Regiunile pericarpatice: Dealurile şi Câmpia

Banatului şi Crişanei, Podişul Mehedinţi, Subcarpaţii, Piemontul Getic, Podişul

Moldovei, Edit. Academiei Române, Bucureşti.

* * * – Tabele meteorologice TM–11 pentru staţiile meteorologice Negreşti, Vaslui, Bacău,

Roman, Strunga, Plopana, C.M.R. Moldova Iaşi.