Climatic considerations towards the manifestation of the phenomenon of snowstorm on the territory of the Republic of Moldova

Anatolie PUȚUNTICĂ

Abstract


In order to elaborate this article there were processed the weather statistics of the State Meteorological Service of the Republic of Moldova for the 1960-2005 period. There have
been analyzed the synoptic conditions of snowstorm genesis on the territory of the Republic of Moldova, its characteristic parameters, snowstorm vulnerability areas and its control.


Keywords


snowstorm, Republic of Moldova, synoptic conditions, anticyclone, cyclone, vulnerability

Full Text:

PDF

References


Bălescu O., Beşleagă N. (1962), Viscolele în Republica Populară Română, C.S.A.,

Institutul Meteorologic, Bucureşti.

Bogdan O., Niculescu E. (1999), Riscurile climatice din România, Bucureşti.

Puţuntică A. (2001), Monografia- Mezo-şi microclima oraşului Chişinău şi

împrejurimilor sale, Editura Pontos, 108 pagini, ISBN 9975-72-109-5, Chişinău.

Lasse G. F. (1978), Climat Moldavskoi S.S.R., Hidrometeoizdat.

Lasse G. F., Șevkin G. G. (1974), Perenos snega pri meteliah na territorii Moldavii,

Sbornik rabot Kișinevskoi gllo, t. 5.

* * * (1953), Îndrumar pentru prelucrarea observaţiilor meteorologice şi pregătirea

anuarelor, Partea I, Traducerea din limba rusă făcută la Institutul Meteorologic,

Bucureşti.

* * * (1986), Instrucţiuni pentru observarea, identificarea şi codificarea norilor şi a

fenomenelor meteorologice, Institutul de Meteorologie şi Hidrologie, Bucureşti.