Environmental protection management by monitoring the surface water quality in Semenic area

Dana SÂMBOTIN, Ana Mariana DÎNCU, Adrian SÂMBOTIN, Iuliana MERCE, Adrian COROIAN

Abstract


Environment seems to have been the war against all. In fact recently most people polluted the environment and those few are cared for his cleaning. Today, the relationship evolved
as societies have changed in favour of ensuring environmental protection. With modern technology, performance, monitoring the environment becomes part of human activity ever more necessary, more possible and more efficient. The quality of the environment, its components: air, water, soil, plants, vegetable and animal products, is a condition "sine qua non" for the life of the modern man. The consequences of environmental pollution are
so dangerous that modern man cannot afford considering them. Through this paper I will study the environmental quality by monitoring the surfaces waters from the Semenic- Gărâna area.

Keywords


water quality, Semenic, environment

Full Text:

PDF

References


Alexa E., Finichiu M..(1984), Poluarea biologică a surselor de apă, Consfătuirea de specialitate Bacău, USSM filialele Bacău şi Iaşi.

Alexa E. (2003), Pesticide şi remanenţa lor, Ed. Eurobit, Timişoara.

Berca M..(1985), Relaţiile dintre erbicide şi mediul înconjurător, Ed. Ceres, Bucureşti.

Cuc L. (2006), Ecologia apei, Editura Eurobit, Timişoara.

Sâmbotin L. (1999), Managementul exploataţiilor agricole, Ed. Mirton, Timişoara.

* * * (1983), Geografia României, Vol. I, Editura Academiei Bucureşti.

* * * http://europa.eu.int/comm/environment.html - Pagina web a Directoratului General Pentru Mediu al Comisiei Europene.

* * * STAS 4706/1988 – Ape de suprafaţă. Categorii şi condiţii tehnice de calitate.

* * * SR 1343-1/2006 – Alimentări cu apă potabilă pentru localităţi urbane şi rurale.

* * * SR 3048-2/1996 – Apă potabilă. Determinarea conţinutului de nitriţi. Metoda prin spectrometrie de absorbţie moleculară. Standard de stat. Consiliul Naţional pentru

Ştiinţă şi Tehnologie, Institutul Român de Standardizare.