The harmony between the natural and anthropogenic environments within the natural parks. Case study- The Viseu river basin

Andrei SIMA

Abstract


By definition a natural park is a protected area designed to protect and conserve the natural environment in which the interaction between human activities and nature created
a unique area, of significant environmental and cultural value and with great biodiversity.The main purpose of these natural parks is to maintain the harmony between humans and nature by protecting the biological diversity of the habitats and the environment. In recent years both the natural and anthropic areas of the Vişeu Basin have been greatly damaged by extreme hydric phenomenon caused by the chaotic deforestation of the area, increased precipitation, high pluvio-nival regime and the accentuated asymmetry of the basin itself. By developing certain hydrographical installations and conserving the protected areas a balance can be reached between the natural harmony and the strict necessities of the anthropic habitats. The first priority of this developing is the
environmental legislation and biodiversity protection.

Keywords


Vișeu, basin, natural park, hydrographical installation, flooding, anthropic habitat, lake, harmonization

Full Text:

PDF

References


Băloiu V. (1980), Amenajarea a bazinelor hifrografice şi a cursurilor de apă, Edit. Ceres, Bucureşti.

Cocuţ M. (2008), Teză de doctorat – Caracteristicile scurgerii apei din Depresiune Maramureşului în zona montană limitrofă, Cluj-Napoca.

Dohotar V. (2008), Organizarea spaţiului geografic şi amenajarea teritoriului în bazinul superior al Vişeului, Cluj Napoca.

Gâştescu P., Driga B., Sandu Maria (2003), Lacurilede baraj antropic – între necesitate şi modificări ale mediului, în vol. Riscuri şi catastrofe, vol. II, editor V.

Sorocovschi, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca.

Haidu I. (1993), Evaluarea potenţialului hidroenergetic natural al râurilor mici – Aplicaţie la Carpaţii Maramureşului şi Bucovinei , Edit. GLORIA în colaborare cu RENEL, Cluj-Napoca.

Pop P. Grigor (2006), Carpații și Subcarpații României, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.

Şerban Gh., Touchart L. (2008): Un nouveau parc naturel autour d’un vieux lac artificiel: les enjeux d’une Roumanie en transition dans les Monts Apuseni.

Géocarrefour, „Les Parcs nationaux entre protection durable et développement local “, Volume 82, No 4, l'Association des Amis de la Revue de Géographie de Lyon, Université Jean Moulin - Lyon 3, Lyon, France, pp. 243 - 253, articol A,

(http://www.geocarrefour.org/).

Şerban G., Pandi G., Sima A., Selagea H., (2010), Combaterea efectelor viiturilor din

bazinul Vişeului prin amenajări hidrotehnice cu impact minimal asupra unor arii protejate, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor Conferinţa Ştiinţifică Jubiliară, 28-30 septembrie 2010.

* * * (1992). Atlasul cadastrului apelor din România, Bucureşti.

* * * (2005) Hotararea de Guvern nr. 2151 din 30 noiembrie 2004 privind instituirea

regimului de arie naturală protejată pentru noi zone, publicată în Monitorul Oficial nr. 38 din 12 ianuarie 2005, Guvernul României, București.

* * * www.muntiimaramuresului.ro