Assessment of trap efficiency of the reservoirs in the Siret Basin (Romania)

Florin OBREJA

Abstract


In this paper we calculate the trap efficiency of the reservoirs in the Siret Basin and we make also a briefly analysis to show the way this reservoirs influence the sediment discharge of the rivers by sedimentation. Trap efficiency (TE) is an indicator and parameter of sediment yield from upstream and of sedimentation rate from the reservoirs. In consequence we calculate for 14 reservoirs in the Siret Basin this parameter. The values of TE vary between 42 – 98% and correlates very well with the capacity of the reservoirs. In reservoirs with the high capacity the values approach to 100% while in small reservoirs, the value of TE is decreasing. Capacity and operating mode lakes are important factors controlling the degree of retention of sediment from the source area. Sedimentation within reservoirs is a problem as it decrease the storage capacity and, hence, makes the structure less efficient. For small reservoirs, sedimentation can become a severe problem as the rate of siltation is generally much higher in comparison to large dams

Keywords


sediment load, sedimentation rate, dams, soil erosion, Romania

Full Text:

PDF

References


Apopei N., Ichim I., Rădoane M., Pantazi E. 1988. Analiza debitelor lichide şi solide în bazinul hidrografic al râului Trotuş pentru evaluarea colmatării acumulării Adjud. Lucrările celui de-al II-lea Simpozion „Provenienţa şi Efluenţa Aluviunilor”, Piatra Neamţ.

Brown C.B. 1943. Discussions of Sedimentation in reservoirs, by J. Witzig. Transactions of the American Society of Civil Engineers 69, 1493-1500.

Brune G.M. 1953. Trap efficiency of reservoirs.Transactions of the American Geophysical Union 34, 407-18.

Ciaglic V., Vornicu P., Stefan A., Rudnic I., Micu I. 1973. Contribuţii la cunoaşterea fenomenului de colmatare a lacului de acumulare Pângăraţi. Hidrobiologia 14.

Curchill M.A. 1948. Discussion of analysses and use of reservoir sedimentation data. by L.C. Gottschalk in Proceedings of the federal interagency sedimentation conference, Denver, Colorado, Washington, DC: US Geological Survey, 139-140.

de Vente J., Poesen J., Arabkhedri M., Verstraeten G. 2007. The sediment delivery problem revisited. Progress in Physical Geography, 31, 2, 155-178.

Dăscălescu N. 2000. History of dam construction in Romania. Romanian National Comitee on Large Dams, Bucharest, pp. 16-26.

Gâștescu P., Driga B., Sandu M. 2003. Lacurile de baraj antropic – între necesitate şi modificări ale mediului. în vol. Riscuri şi catastrofe, vol. II, editor V. Sorocovschi, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca.

Heinemann H.G. 1981. A new sediment trap efficency curve for small reservoirs. Water Resources Bulettin 17, 825-30.

Ichim I., Rădoane M. 1986. Efectul barajelor în dinamica reliefului. Editura Academiei, Bucureşti.

Ionescu F. 1980. Consideraţii privind colmatarea acumulărilor. Hidrotehnica 25 (12), 272-277.

Olariu P. 1992. Impactul antropic asupra regimului scurgerii apei şi aluviunilor în bazinul hidrografic Siret. Lucr. IV Simpozionului PEA, pp.121-130.

Olariu P., Gheorghe D. 1999. The effects of human activity on land erosion and suspended sediment transport in the Siret hydrographic basin, in Vegetation, land use and erosion processes (editat I. Zăvoianu, D.E. Walling, P. Şerban). Institutul de Geografie, 40-50, Bucureşti.

Olariu P., Obreja F., Obreja I. 2009. Unele aspecte privind tranzitul de aluviuni din bazinul hidrografic Trotuş şi de pe sectorul inferior al râului Siret în timpul viiturilor excepţionale din anii 1991 şi 2005. Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Sectiunea GEOGRAFIE ANUL XVIII.

Pricop A., Nicolau A., Leu D. 1988. Studiu privind influenţa unor factori cauzali asupra colmatării lacurilor de acumulare din bazinul hidrografic Bahlui. Lucr. Celui de al II-lea Simpozion PEA, pp.114-120.

Purnavel Gh. 1999. Cercetari privind efectul lucrărilor de amenajare a formaţiunilor torenţiale, aflate în zona de influenţă excesivă a lacurilor de acumulare, asupra procesului de colmatare a acestora, cu referire la Podişul Central Moldovenesc. Rez. Tezei de Doctorat, Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi.

Rădoane M., Rădoane N. 2005. Dams, sediment sources and reservoir silting in Romania. Geomorphology 71, 112-125.

Rădoane N. 2002. Geomorfologia bazinelor hidrografice mici. Editura Universitatii din Suceava.

Rădoane N., Rădoane M. 2004. Lacurile de baraj din bazinul râului Siret. Analele Universitătii “Ştefan cel Mare” Suceava, Secţiunea Geografie, anul XIII, 2004.

Roşca D. 1987. Cercetări complexe asupra colmatării lacurilor de acumulare. Lucr. Simpozionului „Provenienţa şi Efluenţa Aluviunilor”, Piatra Neamţ, pp. 63-70.

Roşca D., Miţurcă Ed. 1988. Lacurile de acumulare, factori de control al producţiei de aluviuni. Lucrările celui de-al II-lea Simpozion „Provenienţa şi Efluenţa Aluviunilor”, Piatra Neamţ.

Roşca D., Teodor S. 1990. Influenţa lacurilor de acumulare asupra transporturilor de aluviuni. Lucrările celui de-al III-lea Simpozion „Provenienţa şi Efluenţa Aluviunilor”, Piatra Neamţ.

Scorţov F., Armencea Gh. 1992. Implicaţii ale fenomenului de sedimentare în proiectarea lacurilor de acumulare. Lucrările celui de-al IV-lea Simpozion „Provenienţa şi Efluenţa Aluviunilor”, Piatra Neamţ.

Syvitski J.P.M., Peckham S.D., Hilberman R., Mulder T. 2003. Predicting the terrestrial flux of sediment to the global ocean: a planetary perspective. Sedimentary Geology 162: 5-24.

Syvitski J.P.M., Vorosmarty C.J., Kettner A.J., Green P. 2005. Impact of the Human on the Flux of Terrestrial Sediment to the Global Coastal Ocean. Science 308: 376-380.

Syvitski J.P.M., Milliman J. 2007. Geology, Geography and Human Battle for Dominance over the Delivery of Fluvial Sediment to the Coastal Ocean. The Journal of Geology 115: 1-19.

Şerban P., Teodor S. 1992. Colmatarea lacurilor de acumulare din România. Lucrările celui de-al IV-lea Simpozion „Provenienţa şi Efluenţa Aluviunilor”, Piatra Neamţ.

Újvari I. 1972. Geografia apelor României. Ed. Științifică, București.

Vanmaercke M., Poesen J., Verstraeten G., de Vente J., Ocakoglu F. 2011. Sediment yield in Europe: Spatial patterns and scale dependency. Geomorphology, 130, 3-4, 142-161.

Vanoni V.A. 1977. Sedimentation Engineering. ASCE manuals and reports on engineering practice No.54, 745.

Verstraeten G., Poesen J. 2000. Estimating trap efficency of small reservoirs and ponds: methods and implications for the assessment of sediment yield. Progress in Physical Geography 24(2), 219-251.

Verstraeten G., Poesen J. 2002. Using sediment deposits in small ponds to quantify sediment yield from small catchments: possibilities and limitations. Earth surface processes and landforms, 27, 13, 1425-1439.

Verstraeten G., Bazzofi P., Lajczack A., Rădoane M., Rez F., Poesen J., de Vente J. 2006. Reservoir and pond sedimentation in Europe, Soil Erosion in Europe. Wiley and Sons, Ltd.

Walling D.E. 1983. The sediment delivery problem. J.Hydrol. 65, 209-237.

Walling D.E. 1997. The response of sediment yields to environmental change. Human impact on erosion and sedimentation. Proceedings of Rabat Symposium S6, April 1997.

Walling D.E. 1999. Linking land use, erosion and sediment yields in river basins. Hydrobiologia 410, 223-240.

Walling D.E. 2009. The Impact of global change on erosion and sediment transport by rivers: current progress and future challenges. The United Nations World Water Assessment Programme – Scientific paper.

Zavati V., Giurma I. 1982. Cercetări privind colmatarea unor lacuri de acumulare din bazinul hidrografic Bahlui. Hidrotehnica 27 (2), 21-29.