Hydrodynamic parameters diversification in the watercourse with the rapid hydraulic structures (case study of the Porębianka River, Polish Carpathians)

Karol PLESIŃSKI, Artur RADECKI-PAWLIK

Abstract


In modern river training practices and philosophy one can notice coming more into use ecological friendly hydraulic structures. Those, which are especially needed for river training works, as far as expectation of Water Framework Directive is concerned, are rapid hydraulic structures (RHS). What is important, RHS in general do not stop fish and invertebrates against migrating upstream, provide natural and esthetical effects within the river channel, still working as hydraulic engineering structures. The main aim of the research was to describe changes of values of those parameters upstream and downstream of the RHS’s and to find out their influence on hydrodynamics of the stream. The study was undertaken on the Porębianka river in the Gorce Mountains, Polish Carpathians. Along this paper we described and measured some hydraulic parameters within the reach of chosen rapid hydraulic structures, which we found in the field. Observed hydrodynamic parameters within the reach of the RHS’s depend on the location of measuring point and the influence of individual part of the structure. At the same time maximum velocity does not always create the bigger shear force, because it is also depend on the velocity distribution along the hydrological profile

Keywords


hidrodinamic parameters, rapid hydraulic structure (RHS), mountain steam

Full Text:

PDF

References


Gordon D.N., McMahon T.A., Finlayson B.L. 2007 Stream Hydrology – an Introduction for Ecologysts. Wiley and Sons. London.

Kłonowska-Olejnik M., Radecki-Pawlik A. 2000 Zróżnicowanie mikrosiedliskowe makrobezkręgowców dennych w obrębie łach korytowych potoku górskiego o dnie żwirowym. XVIII Zjazd Hydrobiologów Polskich. Białystok

Korpak J. 2008 Rola maksymalnych wezbrań w funkcjonowaniu systemów uregulowanych koryt górskich. Landform Analysis. 8, p. 41-44

Korpak J., Krzemień K., Radecki-Pawlik A. 2008 Wpływ czynników antropogenicznych na zmiany koryt cieków karpackich. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich. Monografia, 4, PAN, Kraków

Ślizowski R. 1993 Bystrza o zwiększonej szorstkości jako element zabudowy potoków górskich. Rozprawa habilitacyjna no 181. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie.

Ślizowski R., Radecki-Pawlik A. 1998 Bystrze z kamienia naturalnego jako przykład nowoczesnej, ekologicznej budowli regulacyjnej w zlewniach rzecznych. Przegląd Naukowy SGGW w Warszawie. 15, p. 162-170

Ślizowski R., Radecki-Pawlik A. 2000 Distribution of maximum velocities and Froude numbers on a rapid hydraulic structure apron. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (EJPAU). 3(1), p. 1-13.