Assessment of the susceptibility degree to landslides within Ciulucurilor Hills by Method of Frequency Rate

Iurii BEJAN, Pavel ȚÎȚU

Abstract


Landslide susceptibility map for Ciulucurilor Hills was carried out using frequency ratio method. Its calculation is performed by the ratio of the percentage of landslide areas for each factor taken into account (lithology, elevation, drainage depth, slope, exposition, land use, distance from river and drainage network density) and the percentage of the total area corresponding to each factor. Very low susceptibility land occupies 10.1% of the region surface and is the most common in the south-west and the Big Ciuluc and the Middle Ciuluc river valleys. There is 25.8% of the built surface on this area. Low susceptibility land occupies 40.3% of the territory, being the largest class of susceptibility. It holds 56.2% of the arable land and 47.6% of the built surface. The average susceptibility is recorded on 22.9% of the territory and has a more compact distribution in Soloneţ basin. This land holds 38.8% of the pasture surface and 28.5% of the perennial plantations. The land with high and very high susceptibility occupies 26.7% of the territory, with a high frequency in the south-west of the region, on interfluve between the Big Ciuluc and the Middle Ciuluc rivers. These classes have 81.9% of forest surface and only 12.6% of the arable land. The length of the roads located on the land with high and very high susceptibility is 164.5 km

Keywords


landslides, susceptibility, the Method of Frequency Rate, Ciulucurilor Hills

Full Text:

PDF

References


Boboc N. 2009. Probleme de regionare fizico-geografică a teritoriului Republicii Moldova. Buletinul Academiei de Științe, Științe ale Vieții 1 (307): 161-169. Chişinău.

Goțiu D., Surdeanu V. 2008. Hazardurile naturale și riscurile asociate din Țara Hațegului. Presa Universitară Clujeană.

Lee, S., Evanghelista, Digna, Landslide susceptibility mapping using probabilityand statistic models in Baguyo City, Phillipines, http://www.isprs.org/publications/related/ISRSE/html/papers/407.pdf

Prefac Z. 2008. Dinamica versanților din bazinul hidrografic al Râmnei. Rezumatul Tezei de doctorat. Universitatea din București.

Surdeanu V. Goțiu D., Rus I., Crețu A. 2006. Geomorfologie aplicată în zona urbană a municipiului Cluj-Napoca. Revistă de geomorfologie 8: 25-35. București

Țîțu P. 2011. Caracteristici geomorfometrice ale Dealurilor Ciulucurilor. Mediul ambiant 5 (59): 23-26. Chişinău.