Author Details

RIDUSH, Bogdan, Department of Physical Geography and Natural Management, Chernivtsi “Yurii Fed’kovych” National University, str. Kotsubynskogo 2, 58012, Chernivtsi, Ukraine., Ukraine