The current state of municipal solid waste landfills in Suceava county and their impact on water and soil

Dumitru MIHĂILĂ, Valeria DIȚOIU, Petruț-Ionel BISTRICEAN

Abstract


 

 

The location of municipal solid waste (MSW) landfills in inappropriate places is a serious risk to the quality of all environmental factors. These waste disposal sites can become major sources of chemical pollution and biological contamination of soil, groundwater and surface waters due to the high content of heavy metals and organic substances with low biodegradation rate.

The paper discusses in detail the issues of the landfill sites territorial distribution in Suceava County (the Mirăuţi landfill, located in the adjacent area of Suceava city and the Gura Humorului, Radauti, Siret, Campulung Moldovenesc, Fălticeni and Vatra Dornei urban landfills), together with a review of the technical data of the landfills, as well as an evaluation of the qualitative and quantitative effects they produce on the landscape, soil and groundwater quality.


Keywords


chemical pollution, biological contamination, groundwater pollution, alert and intervention thresholds

Full Text:

PDF

References


Blasy L., Lange M., Hagen N., Rosal D., Atudorei A., (2006), Beneficiile utilizării gazului de depozit rezultat din depozitul de deşeuri municipale – Salubritate Publishing, no. 4(20)

Bulandra Gh. et al. (1992), Reziduuri menajere, stradale şi industriale, Tehnică Publishing, Bucharest

Cojocaru I. (1995), Surse, procese şi produse de poluare, (pp. 178-186), Junimea Publishing, Iaşi

Diţoiu Valeria, Holban Nina (2005), Modificări antropice ale mediului, (253-255), Orizonturi Universitare Publishing, Timişoara,

Macoveanu M., (2003), Metode şi tehnici de evaluare a impactului ecologic, Ecozone Publishing, (pp.126-139), Iaşi,

Rojanschi,V., Bran Florina, (2002), Politici şi strategii de mediu, Ed.Economică Publishing (pp. 476-477), Bucharest

Rojanschi V., Bran F., Diaconu G, (2002), Protecţia şi ingineria mediului, 2nd edition, Ed. Economică Publishing, (pp. 222-227), Bucharest

***Acord de mediu nr. 9/12.10.2009, A.R.P.M. Bacău (Environment Agreement no. 9/12.10.2009, A.R.P.M. Bacău)

***Anuare privind starea mediului, A. P. M. Suceava (The 2005-2012 Yearbooks on Environmental State, A. P. M. Suceava)

***Directiva nr. 2008/98/CE privind deşeurile, (Directive no. 2008/98/CE on waste)

***Directiva nr. 1999/31/EC privind depozitarea deşeurilor, (Directive no. 1999/31/EC on waste disposal)

***Plan Judeţean de Gestiune a Deşeurilor în judeţul Suceava, (County Plan for Waste Management in the Suceava County)

***Standard ISO 11464/2006 – Soil quality. Pretreatment of samples for physico-chemical analyses

***Standard SR 7184-13/2001 - Soluri. Determinarea pH-ului în suspensii apoase şi saline (masă/volum) şi în pastă la saturaţie, (SR 7184-13/2001 Standard – Soils – Determination of pH in water and saline suspensions (mass/volume) and in saturated paste)

***Standard SR ISO 11466/1999 - Calitatea solului. Extracţia microelementelor solubile în apa regală, (SR ISO 11466/1999 Standard – Soil Quality. Extraction of soluble trace elements in aqua regia)

***Standard SR ISO 8288/2001 - Calitatea apei. Determinarea conţinutului de cobalt, nichel, cupru, zinc, cadmiu şi plumb. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomic (SR ISO 8288/2001 Standard - Water quality. Determination of cobalt, nickel, copper, zinc, cadmium and lead. Flame atomic absorption spectrometric methods)

***Standard SR ISO 11465/1998 - Calitatea solului. Determinarea conţinutului de substanţă uscată şi de apă, raportat la masă. Metoda gravimetrică, (SR ISO 11465/1998 Standard – Soil quality. Determination of dry matter and water content on a mass basis. Gravimetric method)

***Standard. SR EN ISO 5667-3/2004 – Calitatea apei. Prelevare. Partea 3: Ghid pentru conservarea şi manipularea probelor de apă (SR EN ISO 5667-3/2004 Standard - Water quality - Sampling - Part 3: Guidance on preservation and handling of water samples)

***Standard SR EN 1233/2003 - Calitatea apei. Determinarea cromului. Metode spectrometrice de absorbţie atomică, (Water quality. SR EN 1233/2003 Standard - Determination of chromium. Atomic absorption spectrometric methods)

***SR EN ISO 6878/2005 - Calitatea apei. Determinarea conţinutului de fosfor prin metoda spectrometrică cu molibdat de amoniu. (SR EN ISO 6878/2005 - Water quality - Determination of phosphorus - Ammonium molybdate spectrometric method)
DOI: http://dx.doi.org/10.4316/GEOREVIEW.2013.22.1.113