The pedo-climatic microzones on the habitat of Cornu Luncii village

Ioan GONTARIU, Ioan-Cătălin ENEA

Abstract


The territory where is placed the village Cornu Luncii, belong from point of geomorphologic of view on extra Carpathian passage of Moldavia (Baia Depression ), which is interpose between Suceava Plateau, from the north of passage and sub Carpathian hills from
the north of Culmea Pleşului, from south of passage. Thus, the relief of this territory formed through a selective evolution, in the longway of Moldavia valley, dominating the fluvial accumulation process and on the slopes and sub Carpathian tops, prevailing the fluviodedutionale process. The main role in the relief shaping belonged of the hydrographic arteries in the context of the epeirogenesis movements and of climatic quaternary variations. On the territory of the village Cornu Luncii there are 2 pedo-climatic micro zones (III-O-SP
with numerical code 82 habitat 2, which cover 611,29 ha, that mean 12,02 % and III-LSA, with numerical code 93 habitat 1, which cover 4539,19 ha, that mean 87,98 %).


Keywords


relief, territory, pedo-climatic micro zones, habitat.

Full Text:

PDF

References


Băcăuanu V. et al. (1980), Podişul Moldovei. Natură, om, economie, Editura ştiinţifică şi

enciclopedică, Bucureşti.

Blaga Gh., Filipov F., Udrescu S., Rusu I., Vasile D. (2005), Pedologie, Editura Academic

Pres, Bucureşti.

Budoi Gh., Penescu A. (1996), Agrotehnica, Editura Ceres , Bucureşti.

Borlan Z., Hera Cr. (1973), Metode de aprecierea stării de fertilitate a solului în vederea

folosirii raţionale a îngrăşămintelor, Editura Ceres, Bucureşti.

Davidescu V., Davidescu D. (1999), Compendium agrochimic, Editura Academiei Române.

Doniţă N. et al. (1992), Vegetaţia României, Editura Tehnică agricolă, Bucureşti.

Florea N., Munteanu I. (2003), Sistemul român de taxonomie a solurilor (SRTS), Editura

Estfalia, Bucureşti.

Sârcu I. (1971), Geografia fizică a României, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

Tufescu V. (1966), Subcarpaţii, Editura ştiinţifică, Bucureşti.

* * * (1980), Sistemul Român de clasificare a solurilor, A.S.A.S. şi I.C.P.A. Bucureşti.