The glacial relief in the Leaota Mountains

George MURĂTOREANU

Abstract


The presence of glacial relief in the Romanian medium height massifs is still controversial. The medium height mountains, such as the
Leaota Mountains (in the Bucegi group), with maximum altitudes of almost 2000 m and
medium altitudes of approximately 1250 m, can display traces of glacial relief dating from the
Upper Pleistocene. The aim of this article is to provide evidence about the presence of the
glacial morphology in the northern part of the Leaota Peak, the main orographic node in the
massif with the same name. Thus, on the basis of field observations, of topographical map
analysis and by using the geographic information systems which made possible a detailed
morphometric analysis, I was able to gather evidence proving the existence of a glacial cirque
in the Leaota Mountains. The arguments put forward in this article show that the glacial relief
is represented in the Leaota Mountains through a small-size suspended glacial cirque, which
displays all the morphologic elements proving the existence of glaciation in this massif.


Keywords


morphometry, glacial relief, Leaota Mountains, suspended cirques

Full Text:

PDF

References


Cârciumaru M. (1980), Mediul geografic în Pleistocenul Superior şi culturile paleolitice din

România, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti.

Coteţ P. (1973), Geomorfologia României, Edit. Tehnică, Bucureşti.

Martonne Emm. de (1900), Contribution a l`étude de la période glaciaire dans les Karpates

méridionales, Bull. Soc. géol. France, Paris, 3 série, t. XXVIII, p. 274-319;

(www.cbg.uvt.ro/geografie/personal/academic/vuiaf/vuiaf_harti_glac_periglac.htm).

Nedelcu E. (1964), Sur la cryo-nivaton actuelle dans les Carpates Méridionales entre les

rivières Ialomiţa et Olt, R.R.G.G.G. – Géogr, tome 8, p. 121 – 128.

Nedelcu E. (1965), Cercetarea reliefului glaciar şi crionival în Carpaţi, Îndrumător pentru

cercetări geografice. Cercetări fizico-geografice, Biblioteca geografului, nr. 2,

Bucureşti, p. 139 – 173.

Niculescu Gh. (1994), La recherche du relief glaciaire et cryo-nival dans les Carpates

roumanies, Rev. roum. geogr, 38.

Posea Gr. (2002), Geomorfologia României, Edit. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,

p.

Posea Gr., Popescu N., Ielenicz M. (1974), Relieful României, Edit. Ştiinţifică, Bucureşti

Sîrcu I. (1980), Geografia fizică a Republicii Socialiste România, Edit. Didactică şi

Pedagogică, Bucureşti.

Sultana Viorica (1976), Masivul Leaota – studiu fizico-geografic cu privire specială asupra

vegetaţiei şi solurilor, rezumatul tezei de doctorat, Universitatea din Bucureşti, 25 p.

Urdea P. (2000), Munţii Retezat. Studiu geomorfologic, Edit. Academiei Române, Bucureşti

Urdea P. (2002), Opinion on the glacio-nival and glacio-nival cirque terms, Annals of

Valahia University of Târgovişte. Geographical Series, Tome 2, Edit. Cetatea de

Scaun, Târgovişte, p. 127 – 131.

Vuia F. (2001), Diferenţieri morfometrice şi morfografice ale circurilor glaciare din bazinul

Jieţului (Munţii Parâng), Analele Universităţii de Vest din Timişoara, Geografie, vol

XI – XII, 2001 – 2002, p. 31 – 46.

***, (1972-1979), Atlasul republicii Socialiste România, Edit. Academiei, Bucureşti.