The soils of hydrographic basin of Râmna and some aspects regarding soil erosion

Zoia PREFAC, Constantin GRIGORAŞ, Marius POPESCU

Abstract


The paper focuses on the soil spatial distribution analysis in Râmna basin, ranging till type and sub-type, according with the Romanian Soil Taxonomy System (2003) and deriving from the assessment of their chemical and physical features. For this purpose, several data were used, among which the soil map (1:200 000) and ICPA soil profile fiches, GIS-integrated through scanning – georeferencing – digitizing. The obtained results reflects the variety and complexity of Râmna basin’s soil layer, outlining six soil classes, with a different distribution
according with the relief, the plain area being characterized by Cernisols and Salsodisols, while the hilly region is dominated by Luvisols and Cambisols classes. Both regions have common features, represented by Protisols and Anthrosols classes.


Keywords


soil, spatial distribution, erosion, basin of Râmna.

Full Text:

PDF

References


Donisă I. (1957), Câteva observaţii geomorfologice în bazinul hidrografic al Râmnei, Probl.

Geogr., IV, Bucureşti.

Florea N, Munteanu I. (2003), Sistemul Român de Taxonomie a Solurilor (SRTS), Editura

Estfalia, Bucureşti.

Grigoraş C., Boengiu S., Vlăduţ Alina, Grigoras Elena, (2006), SolurileRomâniei. Clasele:

Protisoluri, Cernisoluri, Umbrisoluri, Cambisoluri, Luvisoluri, Podzoluri,

Editura Univerităţii din Craiova.

Liteanu E., Feru M., (1969),Despre grosimea cuaternarului din partea extracarpatică a

curburii Carpaţilor Orientali, SCGGG-Geol., 14, Bucureşti

Mateescu Şt., (1927), Cercetări Geologice în partea externă a Curburii SE a Carpaţilor

români, Analele Inst. Geol. Român, Bucureşti.

Posea Gr., Badea L.; (1984), România - unităţile de relief, hartă, sc. 1:750 000, Ed.

Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti.

Prefac Zoia, (2006), “Raportul dintre degradarea şi utilizarea terenurilor în bazinul

Strâmbei”, Forum geografic, vol.V, Editura Universitaria, Craiova.

* * * (1992), Geografia României, IV, Regiunile pericarpatice: Dealurile şi Câmpia Banatului

şi Crişanei, Podişul Mehedinţi, Subcarpaţii, Piemontul Getic, Podişul Moldovei,

Edit. Academiei Române, Bucureşti.

* * * (2005), Geografia României, V, Câmpia Română, Dunărea, Podişul Dobrogei, Litoralul

românesc al Mării Negre şi Platforma Continentală, Edit. Academiei Române,

Bucureşti.

* * * - Harta Solurilor României, scara 1:200 000, I.G.F.C.O.T., Bucureşti