The development areas - between cohesion and disparities

Maria-Magdalena LUPCHIAN, Viorel CHIRIȚĂ, Daniela MATEI

Abstract


The current development regions are composed by counties with very different development levels, and the urban centres they include are also characterised by different polarisation abilities. Great differences persist among the Romanian development regions, created in order to mitigate the development discrepancies existing in Romania. The comparative analysis of socio-economic development, attractiveness and quality of life benchmarks, from the beginning of these territorial constructions to the current time, seeks to outline the extent to which they have led to a rebalancing or, on the contrary, to greater disparities, not only within the development areas themselves, but also at national level

Keywords


development area, disparity index, intra-regional disparities, inter-regional disparities

Full Text:

PDF

References


Ancuţa C. 2008. Studiul geografic al disparităţilor teritoriale în Banatul românesc, Ed. Mirton, Timişoara

Antonescu D. 2011. Dezvoltarea regională. Tendinţe. Mecanisme. Instituţii, Ed. Top Forum, Bucureşti

Benedek J.2010. Politicile regionale în România, Ed. Polirom, Iaşi

Benedek.R. 2013. Disparităţi economico – geografice în regiunea de Nord- Vest, Rezumatul tezei de doctorat, Cluj - Napoca

Brunet R.2005. Les mots de la geographie: dictionnaire critique, Reclus/La Documentation française, Paris

Cimpoieriu I. 2009. Impactul politicii şi programelor de dezvoltare regională asupra disparităţilor inter şi intra regionale. Abordare metodologică şi practică, rezumatul tezei de doctorat, Bucureşti

Popescu C. 2002. Disparităţi regionale în dezvoltarea economică a României, Ed. Meteor Press,Bucureşti

Preda M. şi colab. 2009 Riscuri şi inechităţi sociale în România, Raport al Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Riscurilor Sociale şi Demografice

Surd V., Kassai I.,Giurgiu L. 2011. Romania disparities in regional development, Procedia Social Behavioral Sciences 19 (2011).21-30

Tudora D., Muntele I.2012. Coeziune teritorială şi disparităţi în Moldova, Ed. Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi.