Considerations on forest ecosystems evolution in the Republic of Moldova

Petru COCÎRȚĂ, Iurie BEJAN

Abstract


Certain statistical data on forest ecosystems evolution in Republic of Moldova’s territory in 200 years period are analyzed in the article.  The history of forest fund and ecosystems’ development on the territory between Prut and
Nistru Rivers and of data presentation methods during different periods of territories’social economical development is summarized. Forest ecosystems development issues in
study and specifically those of forests’ continuity and conservation are extremely important for Republic of Moldova, which is a country with high population density, old
traditions in agricultural branch and with a major negative attitude towards biological diversity maintaining and forest ecosystems’ viable development. Goals and objectives of the present work are to analyze forest evolution and to identify
higher priority issues in order to rectify the situation in forest sector in Republic of Moldova. Basic characteristics of forest ecosystems are presented and causes of differences in data
interpretation were described on the basis of statistical data study and analysis during different periods and from different sources, as well as maps dated 1910 and 2004. Certain
basic elements of ecological management in forestry that exist in Republic of Moldova in present are described, such as legal normative base, infrastructure and others. 
The final part of work contains conclusions and some suggestions on forest ecosystems’viable development in Republic of Moldova according to European and international
requirements.

Keywords


forest ecosystems evolution, forested areas fragmentation

Full Text:

PDF

References


Cantemir D. (1988), Descrierea Moldovei. Literatura artistică, Chişinău.

Cocîrtă P., Clipa C. (2008), Legislaţia ecologică a Republicii Moldova: Catalogul

documentelor. Ştiinţa, Chişinău.

Geideman T., Ostapenko V. (1965), Tipi lesa i lesnie assoțiații moldavkoi S.S.R., Cartea

Moldovenească, Chișinău.

Mogileanskii N. K. (1913), Geograficeskii ocerk Bessarabii, Chișinău.

Targon P. (2008), Din istoria pădurilor pe teritoriul Basarabiei. Buletinul Științific al

Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală a Moldovei. Vol. 8 (21), Serie

nouă, Studiile naturii, Chișinău.

Tișkevici G. L., Bordiuga V. G. (1973), Lesa Moldavii, Cartea Moldovenească,

Chișinău.

Volkov S., Hlistun V., Uliukaev V. (1992), Oskovi zemlevedenia i zemlepolzovania,

Kolos, Moskva.

*** (1862), Materiali dlia geografii i statistiki Rossii, Bessarabskaia oblast, SanktPetersburg.

*** (1910), Harta maghiară, Basarabia, 1 : 200 000, 1910

*** (1963), Lesnie zașitnie nasajdeniea, Selskohoziaistvennoi Literaturî, Moskva.

*** (1987), Programul complex pe termen lung de protecţie a mediului înconj urător şi de

folosire a resurselor naturale din RSS Moldovenească pe perioada de până în anul

(”Ecologia – 2005”). Cartea Moldovenească, Chişinău.

*** (1992), Pădurea – rădăcina sufletului. 1992. Editura Uniunii Scriitorilor, Chişinău.

*** (1995), The Republica Moldova. The National Strategic Action Plan for

Environmental Protection. (The State Department of the Environmental Protection,

The National Institute of Ecology, World Bank), Publising house of writer’s union

of Moldova. Chisinau.

*** (2000), Republic of Moldova, First National Report on Biological Diversity.

(Ministry of the Environment and Territorial Development. The World Bank),

Ştiinţa, Chişinău - http://bsapm.moldnet.md/ - Accesat: 09.03.2010.

*** (2001), Republic of Moldova. Biological Diversity Conservation National Strategy

and Action Plan. (Ministry of the Environment and Territorial Development. The

World Bank), Ştiinţa, Chişinău - http://bsapm.moldnet.md/ (Accesat: 09.03.2010)

*** (2001), Strategia dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova.

Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 350 din 12 iulie 2001. Monitorul

Oficial al RM din 8 noiembrie 2001, nr.133-135.

*** (2003), Millennium Development Goals. Preliminary study: „Ensuring environmental

sustainability”, Chişinău -

http://www.undp.md/publications/doc/Millenium_ENG.pdf (Vizited: 10.03.2010).

*** (2004), Landsat, satellite images for the Republic of Moldova. http://glovis.usgs.gov/

(visited 27.06.2011).

*** (2007), Global Environmental Outlook. GEO4. Environment for Development. United

Nations Environment Programme, Progress Press, ITD, Valetta, Malta, 540 p. Or

Web: http://www.unep.org/geo/geo4 (Accessed: 10.03.2010).

*** (2007), Lumea animală a Moldovei. Vol.1, Nevertebrate. Chișinău. Î.E.P. „Ştiinţa”.

*** (2007), Natura 2000’s role in combating the impact of climate change. In: NATURA

, Nr. 22, June, pp. 3-6.

*** (2007), Republic of Moldova. State of the Environment Report 2006. Ministry of

Ecology and Natural Resources, Chişinău.

*** Agenția pentru Silvicultură Moldsilva. Web: www.moldsilva.gov.md. (Accesat:

03.2010).

*** (2010), Global Forest Resources Assessment. Main report. FAO Forestry Paper. Food

and Agriculture Organization of the United Nations. Rome.

*** (2011), Cadastrul funciar al Republicii Moldova la 1.01.2011. Agenţia de Stat

pentru Relaţii Funciare şi Cadastru, Chişinău.

*** (2011), Mersul îndeplinirii plantărilor în cadrul proiectului „Conservarea solurilor

în Moldova” - http://www.icas.com.md/index.files/PCSM.htm.