Estimation of landscape anthropic modification level. Case study: Ciulucurilor hills

Pavel TITU

Abstract


This paper presents some aspects of assessing the level of anthropogenic landscape modification in the Ciulucurilor Hills by analyzing the degree of soil erosion (Vinogradov, 1998) and the ratio of forests surface to agricultural land and the built area
(Manea, 2001; Armas, Manea, 2002). The obtained results by the method of Vinogradov show a ratio of 72.68% of landscapes with high degradation level assigned to disaster and crisis, and, according to the results obtained by the method of Armas and Manea, landscapes with strong and very strong affected ecological balance represent 77.23 %.

Keywords


Ciulucurilor hills, environmental transformation indexes, soil erosion degree

Full Text:

PDF

References


Bănică S. (2006), Studiu fizico-geografic al bazinului rîului Bârsa - cu privire specială

asupra peisajelor, Rezumatul tezei de doctor, Bucureşti.

Corpade A.-M. (2011), Mediu real, mediu perceput și comportament uman în

Depresiunea Maramureșului, Rezumatul tezei de doctor, Cluj-Napoca.

Vinogradov B. (1998), Osnoia landșaftnoi ekologii, GEOS, Моskva.

*** (2005), Instrumente, Ghiduri si Indicatori pentru integrarea aspectelor de mediu în

politicile agricole, forestiere si de gestiune a apei în mediul rural: de la abordarile

top-down la implicarea comunitatilor locale. Proiect Cex MENER 615/03.10.2005. Etapa 1.

*** (2007), Redimensionarea ecologică şi economică în sectorul românesc al Luncii

Dunării Inferioare (REELD). Evaluarea pretabilităţii incintelor amenajate pentru

activităţi economice în vederea redimensionării acestora ca incinte mixte (agricole/poldere pentru stocare apă).